top of page

Smlouva o poskytnutí služeb

**Smlouva o poskytnutí služeb**

 

Tato smlouva je uzavřena mezi poskytovatelem služby
Jiřím Malým IČO 17826705 a

 

**Předmět smlouvy: **

 

Poskytovatel služeb se zavazuje poskytnout službu pro zákazníka pod jménem Sellbetter.cz

   

**Podmínky**

   

1. Zákazník souhlasí s tím, že poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za výsledek prodeje. Poskytovatel služby pouze vynaloží největší možné úsilí a užije nejlepších možných prostředků k maximalizaci efektivity inzerování. Poskytovatel služeb pouze poskytuje nástroje, zdroje a know-how pro zlepšení prodejních dovedností a zlepšení dosahů inzerovaného vozu.

 

2. Zákazník se zavazuje k tomu, že inzerování společností sellbetter.cz je exkluzivní, čímž pádem je povinen smazat veškeré předchozí inzeráty a působnosti vozu na inzerčních platformách.

 

3. Poskytovatel služeb je povinen poskytnou za částku ve výši předem domluvené následující služby:

 

-        Cesta za zákazníkem.

-        Zhodnocení ceny vozu.

-        Komunikace o vozidle (získání informací pro lepší průběh inzerce).

-        Fotografie + stylizace + retuš + revize.

-        Tvorba videí podle zájmu zákazníka.

-        Vytvoření nových popisů vozidla a optimalizace výpisů technických vlastností.

-        Adaptace popisu podle inzerční stránky.

-        Samotné inzerování na stránky.

-        Topování na předem domluvených stránkách.

-        Kontrola (revize) inzerátu vozu zákazníkem před zveřejněním.

-        Možnost zpětné úpravy inzerátů.

-        Neustálá komunikace se zákazníkem a vyhovění požadavků ohledně již aktivní inzerce.

-        Filtrování zájemců o vozidlo tzn. Zvedání telefonů, komunikace, vysvětlování a vyjednávání se
          zájemcem.

-        Předání kontaktu na zákazníka až při uvážení, že se jedná o vážného zájemce o koupi vozidla 
          (zamezení spamu)

 

**Platební podmínky: **

 

1. Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí za službu předem v již stanovené výši.

Základní cena za službu je stanovena na 1,5 % z původní prodejní ceny vozidla, kterou uvedl zákazník při inzerování.

2. V krajních případech může být cena za poskytovanou službu upravena.

3. V krajních případech může být platební proces upraven, případně rozdělen podle fází procesu inzerování.

 

**Závěrečná ustanovení: **

 

Smlouva může být rozšířena smluvní nebo další písemnou dohodou a může tak upravit podmínky předem stanovené

 

**Podpis: **

 

Obě strany souhlasí s podpisem této Smlouvy ke dni:

 

 

 

[Podpis Poskytovatele služeb]                                                                                                                                       [Podpis Zákazníka]

bottom of page